Västerviks golf
Västerviks Golf

Lokala regler

Västerviks Golf

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler anslås även vid
1:ans tee och på klubbens hemsida.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i
samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Vid spel av hål 18 är allt på höger sida om gränsen till hål 13 som definieras av de vitsvarta pinnarna out of bounds.
Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 18. På alla andra hål
är de oflyttbara tillverkade föremål.
2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 6 är oändligt och är bara definierat på en sida.
2. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 15 är oändligt och är bara definierat på en sida.
3. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 16 är oändligt och är bara definierat på en sida.
3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Oflyttbart tillverkade föremål med droppzon

1. Om en boll ligger i skyddsnätet på hål 6, bakom green eller om det påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving har spelaren dessa lättnadsalternativ utan plikt:
•• Ta lättnad enligt Regel 16.1 eller
•• Som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen.

Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar i droppzonen.
b) Lättnad från elektriskt gränsstaket
1. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från ett elektriskt
gränsstaket får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten
använda punkten som är tvåklubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.
4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas
enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.6. Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Alla avståndsplattor och avståndspinnar och alla skyltar på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten
3. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:

Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är:
»» Inom två klubblängder från greenen och
»» Inom två klubblängder från bollen.

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

c) Organiska föremål
1. Alla stengärdsgårdar och odlingsrösen är ett integrerat föremål. Lösa stenar får inte tas bort från dessa.

 

 

 

Slopekalkylator

Om banan

Typ: Park / Skog / Seaside
Öppnades: 1992
Arkitekt: Sune Linde

Längd

Vit: 6 080 m
Gul: 5 795 m
Blå: 5 396 m
Röd: 4 905 m

Par 72 slag

Golfpaket &
Boende

Vi erbjuder dig en helhetslösning med
boeende och Greenfee. Bo på Gränsö Slott
eller Slottsholmen.
Se vårt natursköna Västervik.

Golfpaket

Vi erbjuder dig en helhetslösning med boeende och Greenfee. Bo på
Gränsö Slott eller  Slottsholmen.
Se vår natursköna Västervik.