Västerviks golf
Västerviks Golf

Regel- och HCP-sektionen

Västerviks Golf

Regel- och HCP-sektionen

Välkommen till HCP- och regelsektionen

Sektionen skall tillsammans med Golf AB underhålla klubbens LOKALA REGLER, se till att de godkänns av Smålands GDF samt anslå dessa på lämpliga platser och på klubbens hemsida.

Sektionen skall även se till att det finns aktuella Regelböcker, Decisionsamling samt Spel- o Tävlingshandbok på klubben.

Sektionen skall även, vid rådfrågning, bistå vid regeltolkningar.

Sektionen skall efter varje årsskifte utföra den enskilda årliga handicaprevisionen för klubbens medlemmar med hjälp av statistik från SGF.

Sektionen skall även utföra enskilda revisioner under säsongen om sådana frågor kommer upp.

Det är önskvärt att varje sektionen har medlemmar om har gått någon form av regelutbildning.

21 mars, 2021

Peter Pettersson och Magnus Geisler har nyligen genomfört Smålands Golfförbunds regelkurs nivå 1 och genomfört prov för Klubbdomare med godkänt resultat. Även Leif Nilsson har genomfört provet med ett mycket bra resultat. Vi har nu tillgång till tre stycken auktoriserade Klubbdomare som gärna delar med sig av sina kunskaper.

Kontak

lecka@telia.com

maggei1965@gmail.com