Västerviks golf
Västerviks Golf

Företag & Partner

Västerviks Golf

Företag & Partner

Business through golf

Utifrån era önskningar gör vi ett program med golfträning, spel och tävling för ert företag. Att skapa ”team” känsla har under många år varit viktigt för företag. Nu kan vi göra det under en speciellt arrangerad golfträningsform. Driving competition med distance caddy och golfvision är andra nya special aktiviteter.

Vi anordnar även ”komiform golf” där fysisk (konditions/styrke) träning kopplas till golfundervisning på ett stimulerande sätt. Alla kan vara med. Stimulans för intellektet erbjuds genom seminarier som knyter samman golfens betydelse för hälsa, prestation och affärsliv. På eftermiddagen kan ni avsluta med båttur till en av Sveriges läckraste skärgårdsbastu anläggningar, varefter en delikat måltid väntar i Västervik.

Intensiv nybörjarkurs för affärsfolk

Det här är en kurs för dig som aldrig tagit i en golfklubba och för dig som lagt golfklubborna på hyllan under karriären och önskar att friska upp spelet. Du lär dig grundläggande teknik, etikett, regler och får spela på banan med instruktör (grönt kort status). Instruktionen anpassas till din målsättning och din personlighet, vilket bidrar till att våra nybörjare når bra resultat på kort tid. Inga förkunskaper krävs, men kursen vad gäller teknikundervisning är lika givande för dig som redan kommit en bit på väg.

Lev länge spela golf

En föredragsserie om golfens betydelse för hälsan.
Golf kan ses som friskvård, ett mycket bra sätt att förena nytta med nöje.

Partners / Sponsorer

Västerviks Golf har ett stort antal partners vilka är viktiga för vår verksamhet utifrån flera aspekter. Våra partners har stor spännvidd avseende storlek på företag och antalet anställda men alla är lika viktiga för oss.

Välkommen som sponsor och partner!

Kontakt