Västerviks golf

Styrelsen i Västerviks Nya Golfklubb kallar till Årsmöte 2022

Årsmöte onsdagen den 16 februari 2022 kl 19:00

Digitalt möte via TEAM.

Anmälan senast den 11 februari till 52nilla@gmail.com
VIKTIGT – ANGE DIN MAILADRESS vid anmälan för att erhålla länk

Hälsningar Styrelsen

Västerviks Nya Golfklubb

Kallelse till extra årsmöte den 17 november kl 18.00 Gränsö slott

Styrelsen kallar till extra årsmöte då banägaren, Västerviks Golf AB, har beslutat att teckna ett s k A1-avtal direkt med Svenska Golfförbundet vilket innebär att föreningen inte har nyttjanderättsavtal fr o m 1 januari 2022. Medlemmar kommer fortsatt ha samma möjligheter till spel på banan, omvandlingen ändrar inte förutsättningarna för den enskilde medlemmen.

För Västerviks Nya Golfklubb innebär detta att det inte finns någon anläggning där den ideella föreningen kan bedriva sin idrottsliga verksamhet. Det innebär att föreningen har två valmöjligheter:

  1. Avveckla föreningen
  2. Omvandla föreningen

Styrelsen har diskuterat dessa bägge alternativ och beslutat att föreslå årsmötet att föreningen ska omvandlas och lämna förslag till nya stadgar att beslutas av årsmötet. Kallelse till extra årsmöte den 17 november på Gränsö slott, nya stadgar för föreningen samt nya stadgar för stipendiefonden finns i bilagor. Fullmakt för dig som inte personligen kan delta, men vill lägga din röst finns i bilaga, där du även kan läsa mer om fullmaktens funktion.

Inbjudan till extra årsmötet är personligt, mer info i inbjudan. Anmälan sker senast den 10 november, 2021, till föreningens sekreterare på e-post 52nilla@gmail.com

Damernas säsongsavslutning

Under söndagen genomförde damerna sin sista tävling för säsongen. Dagen bjöd på en härlig sensommardag på en fantastisk bana.
Vann gjorde Mari Nordh, 38 p
2:a Gunilla Andersson, 36 p
3:a Inger Hedlund, 36 p
4:a Gunilla Olofsson, 36 p

Närmast hål vanns av Lisbeth Fagerqvist

Utlottning av Birdiepriset gick till Mari Nordh, Eclectic (säsongstävling) vanns av Susanne Larsen.
Dagen avslutades med 3-rätters middag på Ekhagens Restaurang. Start tack till Kingpin, Tobias Fiebig, för en fantastisk mat och god service hälsar Damkommittén.

Inbjudan till informationsmöte 29 september kl 18.00


Peter Billberg, Västerviks Golf AB, har beslutat att ansluta golfanläggningen till Svenska
Golfförbundet via ett A1-avtal i stället för golfklubbens nuvarande medlemskap, kategori M1, som
gäller idag. Den här förändringen är planerad att genomföras vid årsskiftet 2021/22 då det
nuvarande avtalet med den ideella föreningen Västerviks Nya Golfklubb (klubbens formella namn)
löper ut.

För att du som medlem ska få information om vad den här förändringen innebär bjuder vi in dig till
ett informationsmöte onsdagen 29 september kl. 18.00. Mötet kommer att vara fysiskt och
genomföras på Magasinet, Gränsö Slott. För att vi ska få en uppfattning om hur mycket fika vi
behöver beställa ber vi dig OSA till vår sekreterare Gunilla på 52nilla@gmail.com senast 22
september.

Mer information i gemensamt brev från Peter Billberg och styrelsen, i länk:

Det finns inget dåligt väder…

Vipparna hade torsdag den 26 augusti en scrambletävling. Det var 11 lag som tävlade. Trots vädret, regn och rusk varvat med litet uppehåll, så kom samtliga som anmält sig till start. Många sa efteråt att de haft kul tillsammans och samarbetat bra ute på banan. Regnet till trots så blev det många fina resultat. Önskemål om fler scrambletävlingar under säsong framfördes//hälsar seniorkommitten