Västerviks golf

Klubbdomare 2021

Peter Pettersson och Magnus Geisler har nyligen genomfört Smålands Golfförbunds regelkurs nivå 1 och genomfört prov för Klubbdomare med godkänt resultat. Även Leif Nilsson har genomfört provet med ett mycket bra resultat. Vi har nu tillgång till tre stycken auktoriserade Klubbdomare som gärna delar med sig av sina kunskaper.