Västerviks golf

Styrelsen i Västerviks Nya Golfklubb kallar till Årsmöte 2022

Årsmöte onsdagen den 16 februari 2022 kl 19:00

Digitalt möte via TEAM.

Anmälan senast den 11 februari till 52nilla@gmail.com
VIKTIGT – ANGE DIN MAILADRESS vid anmälan för att erhålla länk

Hälsningar Styrelsen

Västerviks Nya Golfklubb