Västerviks golf

Klubbdomare 2021

Peter Pettersson och Magnus Geisler har nyligen genomfört Smålands Golfförbunds regelkurs nivå 1 och genomfört prov för Klubbdomare med godkänt resultat. Även Leif Nilsson har genomfört provet med ett mycket bra resultat. Vi har nu tillgång till tre stycken auktoriserade Klubbdomare som gärna delar med sig av sina kunskaper.

Vårbrev 2021

Våren är i antågande och med det ser vi äntligen fram emot att få kunna spela golf igen! Range, bana och restaurang har öppnat!

Vi behöver fortfarande ta stor hänsyn till smittspridning så ta hänsyn och följ de riktlinjer som finns. All planering inför säsongen har gjorts och vi följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet. Det innebär att vi ännu inte kan genomföra några gemensamma aktiviteter och de tävlingar som finns inplanerade kommer endast att genomföras när Svenska Golfförbundet ger klartecken. Detta gäller både klubbens egna tävlingar och deltagande i seriespel.

Spel under pandemirestriktioner

Med anledning av rådande restriktioner från FHM och RF har Västerviks golfklubbs styrelse tagit följande beslut 2021-03-25.

Så länge tävlingsrestriktionerna gäller kommer dam-, herr- och seniorkommittéerna att erbjuda bokningsbara sällskapsspel under de tider då det normalt skulle vara tävlingar. Anmälan sker via Min Golf, lottning sker som vanligt i GIT och startlistor skickas ut via e-post.

På detta sätt hoppas vi att medlemmarna ska komma igång med golfandet så fort som möjligt och att vi kan få möjlighet att spela med olika medspelare under sällskapliga former. 

OBS! Inga tävlingsformer eller avgifter så länge restriktionerna gäller! 

Normala tävlingar kommer igång så snart restriktionerna släpps. Håll ut! Håll avstånd!

/Styrelsen

Gällande Covid-19 restriktioner – febr 2021

Folkhälsomyndigheten har i februari 2021 tagit beslut som grundas på det rådande allvarliga smittläget. Beslutet, som gäller from 1 mars, innebär att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar (nationellt, regionalt och lokalt), med undantag för yrkesmässig idrott.

Styrelsen har beslutat att fortsätta följa de allmänna råd och rekommendationer som FHM och RF beslutar om.
Det innebär för Västerviks Golfklubb att styrelsen och kommittéer tillsvidare inte kommer att arrangera tävlingar till dess att smittläget förbättras.

Klubbens och kommittéernas tävlingsprogram är därmed preliminära.
Vi följer även råden att häva undantaget för barn födda 2005 och senare att delta i enstaka matcher eller tävlingar från och med 1 mars.
Det är fullt möjligt att utöva träningsverksamhet och sällskapsspel under förutsättning att vi följer FHM allmänna råd.

Styrelsen

Svenska Golfförbundets Coronariktlinjer