Menyval

Tävling

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler anslås även vid 1:ans tee och på klubbens hemsida.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt  (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Vid spel av hål 18 är allt på höger sida om gränsen till hål 13 som definieras av de vit-svarta pinnarna out of bounds.

Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 18. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

 

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Oflyttbart tillverkade föremål med droppzon

1. Om en boll ligger i skyddsnätet på hål 6, bakom green eller om det påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving har spelaren dessa lättnadsalternativ utan plikt:

  • • Ta lättnad enligt Regel 16.1 eller
  • • Som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen.

Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar i droppzonen.

b) Lättnad från elektriskt gränsstaket

1. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från ett elektriskt gränsstaket får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är tvåklubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt   regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

6. Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre

 b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2. Alla avståndsplattor och avståndspinnar och alla skyltar på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten

3. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.

Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade

föremål är nära greenen och på spellinjen:

Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är:

»» Inom två klubblängder från greenen och

»» Inom två klubblängder från bollen.

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt

denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

c) Organiska föremål

1. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

2020-02-19  REGEL & HANDICAPKOMMITTÉN

Bli medlem i Västerviks Golfklubb

Bli medlem i Västerviks Golfklubb

Vi välkomnar nya medlemmar till vår klubb. Läs mer om våra medlemsformer och avgifter.

Aktiviteter för medlemmar

Följ våra juniorer och elitspelare

Våra kommittéer har många olika aktiviteter för dig som medlem. Läs mer om medlemsaktiviteter...

Företagsgolf / Bli sponsor

Bli partner / Företagsgolf

Business through golf - Dra nytta av golfen i ditt företag!.